Hoofdmenu
 
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Externe links
 
 

Privaat Investeringsfonds Horecaclaim

Via het “Private Investeringsfonds Horecaclaim” is er de beschikking over voldoende gelden en middelen voor de schadeclaimprocedure in Nederland (en in andere staten in Europa), ingeval de Nederlandse Staat geen regeling wenst te treffen over een schadevergoeding aan de horeca.

Er is inmiddels een professionele Claim Organisatie ontstaan . “De overheid trekt in conflicten met burgers meestal aan het langste eind omdat burgers de tijd noch de middelen hebben om de strijd succesvol aan te gaan. Wij hebben de middelen wel, en het is uitgesloten dat de overheid ons kan 'uitroken'.

Komende maanden zal het Private Investeringsfonds Horecaclaim nog breder gemaakt worden om vanuit Horecaclaim Europe in elke land een horecaclaim organisatie op te richten, om waar nodig financiële ondersteuning te geven aangaande de strijd tegen het rookverbod in de horeca en de financiering van de procedures die nodig zijn binnen de diverse Europese landen en het dagvaarden van de Europese Unie.

De investeerders in het fonds zijn allen zeer vermogende personen. Het investeringsfonds is niet openbaar, men kan enkel kapitaal plaatsen op basis van een uitnodiging. Elke investeerder die tot op heden is aangezocht is overgegaan tot een investering. Naast het verkrijgen van een aantrekkelijk rendement vinden de investeerders het een goede zaak omdat men van mening is dat de overheden in de diverse landen een cultuur laten omvallen. Ook is men van mening dat het rookverbod voor de horeca-sector oneerlijk is naar al die hardwerkende ondernemers die men broodrooft. Het alles klopt gewoon niet !

Horecaondernemers moeten zélf kunnen bepalen of men roken wel of niet toestaat in de “eigen” horecazaak. Al de investeerders in het fonds zijn van mening dat de overheid überhaupt vaker verantwoordelijkheid moet gaan nemen, ingeval blijkt dat bepaalde maatregelen – achteraf gezien – vergissingen waren en schade hebben veroorzaakt. Indien men in het bedrijfsleven onjuiste besluiten maakt en daardoor schade veroorzaakt dan dient men ook deze schade te vergoeden.Share
Copyright © 2019 Horecaclaim Europe
BTW-nummer: 8514.85.893