Hoofdmenu
 
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Externe links
 
 

De meerookleugen en passief roken

Het rookverbod binnen Europa is tot stand gekomen omdat de overheden informatie van de antirokersorganisaties voor geloofwaardig hebben aangenomen.

Vervolgens is er een “MEEROOKLEUGEN” tot stand gebracht om de publieke opinie te beïnvloeden. Er zijn tal van leugens gepubliceerd door de anti-rokersorganisaties. Men heeft verhalen verzonnen waarin men laat weten dat meeroken duizenden dodelijke slachtoffers per jaar maakt, echter is dit nimmer wetenschappelijk bewezen en nergens op gebaseerd.

De leugens van die anti-rokersorganisaties zijn bovendien gefinancierd met subsidies en geld van de belastingbetaler en door massale kapitaalinjecties van de farmaceutische nicotine multi-nationals.

Gelukkig krijgt in Nederland de anti-rokersorganisatie Stivoro vanaf 2013 geen subsidie meer van volksgezondheidsminister Schippers. En dat besluit zegt genoeg ! De organisatie krijgt op dit moment nog 2,7 miljoen euro. Stivoro kreeg van Schippers te horen dat dit tot 2013 met de helft wordt teruggebracht.

Er zijn géén wetenschappelijke bewijzen waaruit blijkt dat meeroken duizenden dodelijke slachtoffers per jaar maakt. De meerookleugen is één van de grootste fraudes op het gebied van volksgezondheid in de laatste decennia, opgestookt en gefinancierd door belangengroepen, waaronder de farmaceutische nicotinefabrikanten, anti-rokersorganisaties en een groot aantal wetenschappers. De (leugenachtige) informatie is dan ook - op basis van wetenschappelijk gegronde feiten - te weerleggen, en mogen binnen het juridisch kader geen draagvlak hebben om te komen tot een algemeen rookverbod uit het oogpunt van de gezondheidsredenering.

Een nadere analyse van de onderzoeken leert ook dat in géén enkel geval op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een verband tussen meeroken en longkanker viel aan te tonen. Er is geen enkel bewijs om aan te nemen dat meeroken ongezond is, laat staan dodelijk !!!! In een gedetailleerde analyse alsmede het complete onderzoeksrapport geeft De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) zelf toe dat "geen" verband kon worden aangetoond. Onwelgevallig onderzoek dat aantoont dat er geen verband is tussen meeroken en longkanker of hart- en vaatziekten, zoals het grootste onderzoek op het gebied van meeroken ooit (Enstrom & Kabat - BMJ 2003), wordt door de anti-rokersorganisaties misbruikt via persoonlijke aanvallen op de onderzoekers en uitsluiting van hun uit de medische gemeenschap.

Hierbij wordt geen enkel inhoudelijk wetenschappelijk argument gebruikt. Vooraanstaande en internationaal hoog aangeschreven wetenschappers - die onafhankelijk zijn of na hun uitdiensttreding de waarheid durven spreken - hebben verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat overheden en anti-rokersorganisaties de meerookleugen benutten voor bangmakerij van de bevolking en het tot stand brengen van een (algemeen) rookverbod.

Gebleken is dat een mens met een uurtje lopen in een dorpscentrum of drukke stad meer schadelijke stoffen moet inademen - door bijvoorbeeld de uitlaatgassen van motorvoertuigen - dan dat men een middag- en avondlang verblijft in een rookkroeg.

In de loop der jaren hebben vele onderzoeken plaatsgevonden rond de rokenproblematiek. Het overgrote deel daarvan is in de Verenigde Staten uitgevoerd, bekostigd door de farmaceutische industrie, de anti-rokenlobby, de overheid en indirect door de rokers zelf (Master Settlement Agreement, 1998). Nog steeds wordt naar deze onderzoeken verwezen wanneer de overheid of anti-rokersorganisaties de schade door meeroken aanhalen om maatregelen te treffen tegen het roken.

Daar er geen wetenschappelijk bewijs is dat meeroken schadelijk is mag en kan de overheid ook niet stellen dat personeel in de horeca beschermd dient te worden tegen het meeroken. En zelfs als passief roken (meeroken) écht gevaarlijk zou zijn, volgt daar niet uit dat het recht op een rookvrije werkplek op zijn plaats is. Dan zouden namelijk ook de beroepen van soldaat, oorlogscorrespondent, chauffeur en stratenmaker verboden moeten worden. Die werkzaamheden zijn namelijk allemaal slecht voor je gezondheid (je kan worden doodgeschoten, verongelukken of last van je rug krijgen). De reden dat we die beroepen niet verbieden, is omdat niemand verplicht is zich aan de bijbehorende gevaren bloot te stellen. Het staat iedereen vrij een minder gevaarlijk beroep te kiezen.

Net zoals het iedereen vrij staat om alleen te werken bij een bedrijf dat hem een rookvrije werkplek aanbiedt. De overheid heeft niet het recht om de burgers te beperken in hun keuzevrijheid. Elk individu/burger moet de vrijheid hebben om zelf te kunnen kiezen of men wel of niet wil werken in een rookvrije horeca, net zoals horeca-ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of zij hun horeca-onderneming wel of niet rookvrij willen uitbaten.Share
Copyright © 2019 Horecaclaim Europe
BTW-nummer: 8514.85.893